Søker om Montessori-barnehage på Hildre: Kommunedirektøren mener det ikke er lurt

Kommunedirektøren vil ikke tilrå kommunestyret å gå inn for å legge til rette for en barnehage på Hildre.

Foreldre: Stort oppmøte da Sunnmørsposten besøkte Hildre barnehage i fjor høst. Foreldrene vil kjempe for å beholde et barnehagetilbud i bygda.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Torsdag skal kommunestyret først behandle saka om en avvikling av barnehagen på Hildre.