Eit knapt fleirtal i fylket er positive til havvind

Fleirtalet av befolkninga i Møre og Romsdal er positive til havvind. – Overraskande mange er negative, svarar Audun Maråk i Fiskebåt.

Tilhengar: Jessica Gärtner (H) frå Harøya håpar Havsul 1 og andre vindkraftprosjekt til sjøs vert bygd ut.  Foto: Nils Harald Ånstad (arkviblde

Det vil skape ringverknader og gi lokale bedrifter mogelegheiter til å bidra

Jessica Gärtner (H) om Havsul 1
Nyheter

Sunnmørsposten har fått gjennomført ei meiningsmåling om kva befolkninga i Møre og Romsdal meiner om vindkraftutbygging. På land er fleirtalet av dei spurte (56 prosent) negative. Til havs er derimot fleirtalet positive: