Overlege og avdelingssjef: – Ikke noe «one size fits all» for denne gruppen

Overlege og medisinskfaglig rådgiver Marianne Klokk i Helse Møre og Romsdal mener lovene som begrenser bruk av tvang kan være til hinder for å hjelpe enkelte rusavhengige.

Marianne Klokk overlege og medisinskfaglig rådgiver i avdeling for sjukehuspsykiatri på Sunnmøre og Perny Oksnes avdelingssjef i Helse Møre og Romsdal.  Foto: Hege Hegle

Nyheter

I reportasjeserien «Menneskene bak rusen» har Sunnmørsposten satt søkelyset på forskjellige utfordringer i rusomsorgen. Særlig har dilemmaet mellom tvang og frivillig behandling meldt seg.