Kuttene i helse og omsorg:

Så mye kan kommunen spare på å legge ned et sjukehjem

Regnskapet for 2020 viste et merforbruk på helse og omsorg på 55 millioner kroner i Ålesund kommune. Dette til tross for at kommunestyret i fjor vedtok å legge ned 33 omsorgsplasser.

Sjukehjem: Det ene forslaget innebærer avvikling av 20 plasser på Skarbøvik sjukehjem. Da vil kommunen spare 13 millioner kroner.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Nå må politikerne ta stilling til enda mer dramatiske kutt.