Dramatisk økning i henvisninger til psykiatrien:

Slår alarm om ungdom som sliter

Både ved barne- og ungdomspsykiatrien og i Ålesund kommune har det vært en markant økning i henvisninger og rop om hjelp. Særlig under pandemien.

Bekymret: Psykolog Ingvild Skodje Grødal er blant dem som har signert oppropet. Hun føler et samfunnsansvar for å formidle bekymringen. FOTO: PRIVAT 

Nyheter

Situasjonen er så dramatisk at 245 norske psykologer stilte seg bak en nasjonal, offentlig bekymringsmelding. Varselet ble publisert på NRK.