Orten om Nasjonal transportplan:

Bekrefter bygging av Møreaksen

Leder i transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten, bekrefter at Møreaksen skal bygges. Ny veg Ålesund-Molde kan stå ferdig rundt år 2030.

Går for Møreaksen: Leder i transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), bekrefter at Møreaksen skal bygges med oppstart i 2024.  Foto: Møreaksen AS

Nyheter

– Dette er et historisk samferdselsløft for Møre og Romsdal. Dette er nå et prosjekt til 24 milliarder etter at kostnadene er redusert betydelig i tråd med innspillene til Statens vegvesen. Det kan bli byggestart allerede i 2023 eller 2024, sier Orten.