Flere fikk refs i Forsvaret i koronaåret 2020:

Få brudd på disiplin i Heimevernet

Blant 40.000 soldater i Heimevernet ble kun tre refset. To av dem i HV-11.

Heimevernet: Det blir stadig færre brudd på militær disiplin i Heimevernet. Noe som delvis forklares med at soldatene som kommer inn, er høyt motiverte. Her fra et opptak til innsatsstyrken i HV-11 ved Setnesmoen i 2018.   Foto: Arkivfoto/illustrasjon: Staale Wattø

– 2020 har vært preget av covid-19. Dette har medført at refselser som følge av ordreunnlatelser er tidoblet.

Generaladvokat Sigrid Redse Johansen
Nyheter

Generaladvokat Sigrid Redse Johansen har publisert årsrapport over militære disiplinær- og straffesaker i 2020.