Plages av trafikkstøy:

Ber om støyskjerming på Åse

En vegg av nye boligblokker bak høye støyskjermer på Åse, kombinert med økt trafikk på E 136, gir støy og rystleser for andre beboere på Åse.

Støy: Mens det stadig bygges boliger med støyskjermer på nordsida av Borgundvegen på Åse, sliter beboere på nedsiden av vegen med stadig økende trafikkstøy og rystelser fra E136.   Foto: Google Earth

Nyheter

Ikke alle i eldre boligfelt sør for E136 på Åse har støyskjerm mot Borgundvegen (E136) mellom Spjelkavik og Ålesund. Og det merkes.