Ukjent smittekilde:

En kommunalt ansatt i Ålesund er smittet

En ansatt ved virksomhet for psykisk helse og rus i Ålesund kommune er koronasmittet med ukjent smitteveg, men foreløpig også med få nærkontakter.

Smittesporing pågår: – Vi har god kontroll på dette konkrete tilfellet knyttet til virksomhet for psykisk helse og rus, sier kommuneoverlege Olav Mestad  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Av hensyn til personvernet ønsker ikke kommuneoverlege Olav Mestad å gå nærmere inn på hvilken del av virksomhet for psykisk helse og rus som den smittede er tilknyttet, men han understreker følgende: