Meiner ny brannstasjon øydelegg god matjord

Fjord kommune skal byggje ny brannstasjon i Stordal. Den er tenkt plassert vest for skulen. Det reagerer Jordvern Møre og Romsdal på.

Brannstasjon: Stordal skal få ny brannstasjon. Ikkje alle er like blide for plasseringa. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Audun Braastad / NTB

Nyheter

– Omsynet til jordvern er ikkje tilstrekkeleg ivareteke i prosessen og det bør finnast anna areal enn det alternativet som er vald.