Nytt forslag til kutt - vil spare sjukeheimsplassene

– Forslaget vårt betyr at ikke en eneste sjukeheimsplass blir rørt.

Kuttforslag: Randi Karin Asbjørnsen, Eldar Eilertsen og Hans Kjetil Knutsen foran Skarbøvik Sykehjem. Institusjonen er nevnt spesielt i sakspapirene når det gjelder nedlegging.  Foto: Hilde Hovik

Nyheter

Det sier Eldar Eilertsen, Pensjonistpartiet og Randi Karin Asbjørnsen og Hans Kjetil Knutsen fra Ålesundlista. Når komiteen for helse og omsorg møtes mandag, legger de to partiene fram et forslag som betyr ei innsparing på 63,8 millioner kroner.