Sjøfartsdirektoratet:

Dette skjer videre med "Eemslift Hendrika"

Sjøfartsdirektoratet hadde inspektører om bord på skipet fredag, og vil gjennomføre en havnestatskontroll over helga.

Havaristen lasteskipet "Eemslift Hendrika" ble tauet av "Normand Drott" inn Breisundet torsdag.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Skipet, som ligger ved kai på Flatholmen i Ålesund etter redningsaksjonen utenfor Stad, er fortsatt ikke overlevert fra bergingsselskapet til rederiet. Der er en del formelle prosesser som må gjennomføres før Sjøfartsdirektoratet kan gjennomføre havnestatskontrollen, men direktoratet var om bord på fredag med inspektører.