Provosert over plassering av pumpestasjon:

Full fyr i Fremmerholen

For å få vannet frem til det nye vannrenseanlegget som skal bygges i Brusdalsvegen 208, må det bygges en pumpestasjon og ny ledningstrasé. Forslaget har skapt oppstandelse.

Fremmerholen: Helga Krogsæter Ytrebø er leder i Bydelsutvalget for Spjelkavik, Åse og Lerstad. Hun har bedt om en orientering i bydelsutvalgets møte onsdag om planene for plassering av ny pumpestasjon i tilknytning bygging av nytt vannbehandlingasanlegg.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

En rekke beboere i Fremmerholen har allerede sendt inn sine innspill etter å ha mottatt varsel om oppstart av planarbeid for bygging av nytt vannbehandlingsanlegg og pumpestasjon, med uttalelsesfrist 15. april.