«Enough Talk» skal kome til Haramsøya med turbindelar

Etter planen kjem skipet «Enough Talk» med turbindelar frå leverandør Vestas til kaia på Håneset på kvelden den 15. april.

Utbyggaren: Olav Rommetveit er administerande direktør i Zephyr AS.  Foto: Zephyr

Nyheter

Oppdatering: Det vart først sagt at skipet skule kome klokka 16 torsdag, men det er forseinka.