Forslag frå fylkeskommunedirektøren:

Ferje mellom Valderøya og Store-Kalvøy

Den gamle ferjekaia på Valderøya bør rustast opp slik at det frå 2022 kan gå ferje mellom Valderøya og Store-Kalvøy. Det føreslår fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik.

Valderøya: Ferjekaia på Valderhaugstrand på Valderøya kan bli brukt til ei ny ferjerute mellom Valderøya og Store Kalvøy.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Men det blir ikkje mange avgangar. Guttelvik føreslår berre ein tur onsdag og ein laurdag. Og ruta skal då trafikkerast av ferja som til vanleg går mellom Standal og Trandal.