Ambisiøse målsettinger ryker en etter en:

Fylkespolitikerne bommer på målet

Fylket sine politiske målsettinger ryker en etter en. Vedtak fylkestinget har gjort om klima, vegvedlikehold, kollektivtransport og trafikkulykker er ikke mulige å nå, fastslår fylkeskommunedirektøren.

Ryker: Fylkespolitikerne har vedtatt en lang rekke politiske målsettinger som ryker en etter en. Her fra et møte i fylkesutvalget. Fra venstre: Fylkesutdanningsdirektør Erik Brekken, leder i samferdselsutvalget Kristin Sørheim, fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik og fylkesordfører Tove-Lise Torve.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Møre og Romsdal skal være klimanøytralt innen 2030, har fylkestinget vedtatt.