Får stor vindkraft- kontrakt

Volda-selskapet Vertikal Service har sikra seg eit strategisk viktig oppdrag.

Leif Røv (t.v.) og Åsmund Vaage har sikra Vertikal Service ein stor kontrakt innan vindkraft.   Foto: SVEIN AAM/ Møre-Nytt

Nyheter

Møre-Nytt: Kontakten er med det fleirnasjonale selskapet Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), ein av dei leiande leverandørane av turbinar til vindkraftverk. Vertikal har signert ein rammeavtale for vedlikehald og service på turbinar, reparasjon av vindmølleblad og overflatebehandling av tårn.