Milliardregning for tunnelene i fylket

Det vil koste 4,5 milliard kroner å få fylkets 57 tunneler opp på et akseptabelt nivå. Det viser beregninger som ble lagt fram for samferdselsutvalget.

Dyrt: Det vil koste 4,5 milliarder kroner å få alle av fylkets 57 tunneler opp på et akseptabelt nivå. Her fra Eiksundtunnelen.   Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Fylkets egen transportplan viser at det meste av pengene de neste 10 årene vil gå til vedlikehold av tunneler, bruer og ferjekaier. Det finnes omtrent ikke penger til å gå i gang med nye store samferdselsprosjekt etter at Nordøyvegen er bygget.