Vedtatt i Stortinget

Samstemt jubel for skipstunnelen

Hele det politiske landskapet fra SV til Frp omfavnet Stad skipstunnel. Flaggheising, champagne og kake gikk igjen fra talerstolen da Stortinget vedtok skipstunnelen.

Slik kan skipstunnelen se ut når den står ferdig om noen år. Illustrasjonen viser innseilingen fra Kjøde − i den nordlige enden av skipstunnelen.  Foto: Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta

Nyheter

Aps Else-May Norderhus dro linjene tilbake til 1874. Sps Liv Signe Navarsete nøyde seg med å fortelle om sitt første møte med tunnelprosjektet for 25 år siden. Den utrettelige tunnelforkjemper Jan Helgøy ble takket fra talerstolen, og alle var enige om at det var en storfin ettermiddag i Stortinget.