Ålesund: Skogrydding har skremt vekk rødlistet hønsehauk fra reirplass- eneste aktive paret i gamle Ålesund:

Har ødelagt reirplassen til vernet hønsehauk

- Dette er faunakriminalitet, sier faunaekspert Oddvar Olsen, etter at skogen klin inntil reirplassen til den rødlista hønsehauken er fjerna for å bygge boliger i Ålesund.

Reir: Hønsehauk er rødlistet og har vært fredet i Norge siden 1971. Ett par har hatt unger i dette reiret senest i 2020, det eneste kjente aktive hønsehaukparet i gamle Ålesund kommune. Nå er skogen snauet ned, fire meter inntil reirplassen, med kommunens tillatelse. Og i år er reiret tomt.   Foto: Oddvar Olsen

Nyheter

– I 2020 var det to unger i reiret. I 2019 var det fire. Men i år er der ingen aktivitet i reiret. Skogen er fjerna for å bygge boliger, sier ornitolog og faunaekspert Oddvar Olsen i Fauna Fokus opprørt.