Guttelvik: Nordøyvegen har kosta 27 millionar kroner meir som følge av pandemien

Ikkje ein gong i undersjøiske tunnelar held pandemien seg unna med sine indirekte konsekvensar. Det

Fylkeskommunedirektør: Ottar Brage Guttelvik.  Foto: Staale Wattø (arkivfoto)

Nyheter

«Det er framleis lang tid igjen før prosjektet er ferdigstilt, og risikoen for at det kan bli uføresette hendingar og auka kostnader, er sjølvsagt framleis til stades. Dette er til dømes knytt til koronasituasjonen som kan hindre både leveransar og bemanning på prosjektet. Hittil er det dokumenterte meirkostnader knytt til koronapandemien på om lag 27 mill. kroner.»