Krev vaksinering av brannfolk

Dei tilsette ved Sykkylven brann- og redningskorps må snarleg bli vaksinerte mot korona. Ved mangel på personell kan dette få store og traumatiske konsekvensar for dei få som skal utføre eit arbeid for å redde liv og verdiar.

Stasjon: Brannbilane står klare til utrykning frå brannstasjonen i Sykkylven. Men vil dei ha mannskap nok om det oppstår ein smittesituasjon? Det spør dei tillitsvalde om.   Foto: Nyss

Nyheter

Det skriv plasstillitsvald Arild Sporsheim, verneombod Per Henning Johansen og hovudtillitsvald i Fagforbundet, Monica Skjortnes, i eit brev dei har sendt kommunedirektøren i Sykkylven.