Ventetidene i Helse Møre og Romsdal går ned

Særlig har det blitt jobba med ventetida i barne- og ungdomspsykiatri.

Øyvind Bakke, adm.dir. i Helse Møre og Romsdal.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Ventetidene for sjukehusbehandling er fortsatt kortere i Møre og Romsdal enn for landet sett under ett. Det viser ei oppdatert oversikt som ble lagt fram for styret i Helse Møre og Romsdal onsdag.