Kloakkreinseanlegget på Kvasneset:

Anlegget kan koste 1,1 milliardar kroner

Dersom kloakkreinseanlegget på Kvasneset blir ein realitet vil det koste Ålesund kommune 847 millionar kroner og Sula kommune 261 millionar kroner.

Kvasnes: Dette er den mest sannsynlege plasseringa for eit eventuelt kloakkreinseanlegg på Kvasneset i Sula.  Foto: Asplan Viak

Nyheter

Beløpa inkluderer kostnader til overføringssystem.