Deilig å dingle i dissa uten during

Stort engasjement om pumpestasjon

Over 130 merknader fra naboer, grunneiere, organisasjoner og offentlige myndigheter ble innen 1. mai levert inn angående ny pumpestasjon og vannbehandlingsanlegg i Fremmerholen.

Idyllisk: En bestefar på besøk er ute og går trilletur langs stranda i Fremmerholen, i vestenden av Brusdalsvatnet. En disse i ei furu i front. En kvinnelig turgåer på luftetur med hunden har nettopp passert, og inne i skyggen av trærne sitter en kvinne og spiser lunch. Mange som bruker turområdet frykter at det skal bli ødelagt av during fra en pumpestasjon.   Foto: Mona Skjong

Nyheter

Sinne, fortvilelse, frykt og frustrasjon er noe av det beboere i Fremmerholen beskriver i sine merknader til kommunens planer om plassering av den nye pumpestasjonen som skal bygges i tilknytning til nytt vannbehandlingsanlegg i Brusdalsvegen 208.