Enstemmig om fylkeshus på Sørsida:

– Det er å gå baklengs inn i framtida, å presse arbeidsplasser inn i Ålesund sentrum

Et enstemmig fylkesutvalg gikk inn for planen om å etablere et fylkeshus på Sørsida i Ålesund. Frps Geir Stenseth er kritisk.

- Å presse arbeidsplasser inn i Ålesund sentrum uten å få gjort noe med trafikkavviklingen er helt feil etter min oppfatning, sier Geir Stenseth (Frp), her sammen med Frank Sve.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Det er å gå baklengs inn i framtida å presse funksjoner inn i bysentrum samtidig som økningen i trafikk skal tas med sykkel og gange. Her ønsker fylket at 80 arbeidsplasser skal flyttes fra Olsvika til Ålesund sentrum. Det betyr at disse 80 må over på sykkel, advarte Stenseth da saken var oppe i fylkesutvalget.