Komite for teknisk, miljø og samferdsel:

Sa ja til Kvasneset

- Vi godkjenner forprosjektet og går videre med planene for kloakkrenseanlegg på Kvasneset.

Renseanlegg: Flertallet av politikerne i komite for teknisk, miljø og samferdsel vil gå videre med planene om et felles kloakkrenseanlegg på Kvasneset.   Foto: Morten Hjertø

Nyheter

Det sa flertallet i komité for teknisk, miljø og samferdsel i Ålesund som behandla saka mandag. I komiteen var det et flertall på 11 som stemte for å gå videre med Kvasneset, mens et forslag om å si nei til prosjektet fikk åtte stemmer.