Avløpsledning synlig ved badestranda:

Ber om måling av badevannskvaliteten

Olsvika Vel ber Ålesund kommune sette røret på dagsorden og sjekke badevannskvaliteten på stranda i Hellevika på Hovdeneset.

Avløp: En overløpsledning svørt synlig på fjøre sjø ved badestrand i Olsvika. Like ved står en pumpestasjon.   Foto: Privat

Avløp: Svein Johansen er avdelingsleder for avløp (ytre) i Ålesund kommune.   Foto: Privat

Nyheter

– Det er mye grønnalge eller «slim-tare», forklarer Therese Giskeødegård Osvik, styreleder i Olsvika Vel, og viser til den svært næringsrike fjøra ved pumpestasjonen på Hovdeneset/Hellevika i Olsvika.

Avløp: Synlig overløpsledning ved badestrand i Olsvika gir mye grønske. Nå vil velforeninga ha utbedring og ber om sjekk av badevannskvaliteten.   Foto: Privat

De ser at der er et nødoverløp med spillvann fra pumpestasjonen, og at dette utløpet er synlig når det er lavvann.

Skaper bekymring

– Slik det er nå er både røret estetisk skjemmende og medfører bekymring i forhold til badekvaliteten på stranda, forklarer hun.

Det vises til at boligfeltet er regulert og infrastruktur er utbygd i regi av Ålesund kommune. Eneboligtomter er solgt til høystbydende, og det er en stor andel av badende barnefamilier i området.

– Vi kan ikke forstå annet enn at det er et avvik at utløpet på røret er synlig ved lavvann og generelt er synlig i fjøra. Røret må snarest utbedres både i lengderetning og i form for tildekking. Vi ber om at utbedring av dette avviket blir satt på dagsorden og at det iverksettes måling av badevannskvaliteten på denne stranda, skriver velforeningen.

– Sjelden det kommer noe ut

Svein Johansen er avdelingsleder avløp ytre i Ålesund kommune. Han er kjent med saken, men presiserer at dette røret kun er et nødoverløp. Det vil si at det ikke kommer noe ut av det til vanlig, og at det kun kommer avløpsvann ut av det, dersom pumpestasjonen stopper. Da går alarmen, og kommunens folk kommer og ordner opp. Med rundt 100 slike pumpestasjoner i kommunen, går alarmen en til to ganger i løpet av en måned, i snitt, fordelt på alle pumpestasjonene. Så det kan gå flere år uten stopp, forklarer Johansen.

Badevannsprøver

– Går alarmen, rykker vi ut umiddelbart. Det skjer av og til hvis noen har putta noe tullball i do. Da kan det føre til stans på pumpestasjonen, forteller han. Når det kommer til grønsken eller algeveksten, kan dette ofte skyldes ferskvann i form av overvann (regnvann).

– Det er også et overvannsløp der, og dette kan skape groe, sier Johansen. Men det andre røret som bekymrer velforeninga, er slik det skal være. Ofte ligger nødoverløp bare ned i fjøresteinene, sier han.

– Men vi kan godt ta badevannsprøver, for å sjekke badevannskvaliteten, sier Johansen.


Glyete beach?

Fine badevannsprøver - men ser det motbydelig ut, ikke bad

Mandag kveld lå et lag med brunaktig skum-glye langs stranda på den offentlige badestranda på Sandingane i Spjelkavik. Tirsdag morgen hadde tidevannet og fralandsvind tilsynelatende rydda opp. - Ser det motbydelig ut, ikke bad, lyder rådet.Vil friskmelde Sandingane og ha ny sand

Plagene med høyt bakterieinnhold i badevatnet på Sandingane i Spjelkavik er trolig en saga blott. – Jeg tror Sandingane kan friskmeldes, sier Karsten Almås. Han håper et samabeid kan gi ny sandstrand.