Møreaksen

Nøyer seg med å ruste opp Brusdalen

Statens vegvesen foreslår å ruste opp dagens veg fra Breivika til Digerneset som en del av byggingen av Møreaksen. Ny veg lengre unna Brusdalsvatnet ligger langt fram i tid.

Møreaksen: Ledelsen i Statens vegvesens utbyggingsdivisjon var onsdag på befaring langs Møreaksen. Her er de på Digerneset. Fra venstre: Arild Gjerde, anleggsansvarlig, Ove Nesje, prosjektdirektør utbygging midt, Tone Hammer, planleggingsleder Breivika til Ørskogfjellet. Andre Moltubakk, NTP-rute ansvarlig. og Harald Inge Johnsen, prosjektleder.   Foto: Per Kollstad, Statens vegvesen

Nyheter

Det sier prosjektleder for Møreaksen, Harald Inge Johnsen.