Vil ta grep om russituasjonen i Ålesund

– Jeg er alvorlig bekymret

- Slik situasjonen er i dag opplever mange at rusforebyggende tiltak og tidlig innsats er fraværende i kommunen, står det i en rapport om unges rusbruk i Ålesund. Nå skal politikerne prøve å gjøre noe med problemet.

Bekymret: Monica Molvær (H) er alvorlig bekymret, spesielt for barna som tester rus i 12-13 års alderen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Funnene i rapporten var urovekkende, det skrev forfatterne selv: