Åtvarar bønder mot svært smittsam midd

Saueskabbmidd er oppdaga på mange geiter i Midt-Norge. Sidan midden er smittsam vert det sett i verk tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau.

På beite: Saueskabbmidd kan bli eit stort problem for sauebønder. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Paul Kleiven / NTB

Nyheter

Det skriv kommunane på indre Sunnmøre heimesidene sine.