Valldal:

Bønder fryktar ny blodig beitesesong

Ein jerv har drepe eit av lamma til Tone Grønningsæter. Ho fryktar det skal bli like ille som i fjor. Då mista ho 24 lam. Tysdag avverga ho nok eit angrep på eit lam. Sjå videoen av jerven her:

Drepe: Saueeigar Tone Grønningsæter fann nyleg dette lammet. Statens naturoppsyn har stadfesta at det er drepe av jerv.  Foto: Privat

Nyheter

Tysdag var Grønningseter på sin daglege tilsynsrunde i Steindalen, då ho fekk auge på jerven.