Koronavaksinen fungerer kanskje ikke på Jan Arve og hans medpasienter

Forskning som fortsatt pågår viser at personer som går på immundempende medisiner kanskje ikke får samme effekt av koronavaksinen som alle andre.

Ikke bekymret: Jan Arve Wiik er leder i MS-foreninga for Ålesund og omegn. Han er ikke bekymret selv om vaksinen kanskje har dårligere effekt på han.   Foto: Camilla Hjelmeseth

Nyheter

Det er særlig to typer immundempende medisiner som gjør at personer produserer mindre antistoffer: Rituksimab og Gyliena. Dette er blant de vanligste medisinene mot for eksempel Multippel Sklerose (MS) i Norge.