Jenny Klinge: – Absolutt aktuelle kandidater

Ikke statsrådambisjoner: Jenny Elisabeth Klinge (Sp) er valgt inn på Stortinget 2021-2025. Hun får selskap av Geir Inge Lien.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Jenny Klinge har vært stortingsrepresentant for Møre og Romsdal siden 2008, først som vara og fra 2009 på fast plass.