E39 på sjøfylling i Skodjevika:

– Utbygginga på Haramsfjellet blir berre blåbær

Det kom sterke ord frå folkevalde då E39 på sjøfylling i Skodjevika vart diskutert.

Skodje: Dette er delar av kommunedelsutvalet i Skodje. På venstre side av bordet utvalsleiar Marton Leine og Majken Piegsa. Vidare f.v. Irene Årsnes, Paul Birger Tysnes, Rolv Stavset, Ole Leidulf Stokke, Sten Robert Tennfjord.  Foto: Per Ove Stige

Nyheter

Trasé for ny E39 var tema i kommunedelsutvalet i Skodje måndag. For få dagar sidan foreslo Vegvesenet å legge motorvegen på ei sjøfylling i Skodjevika. Diskusjonen om akkurat dette vart heller kort.