Politikerlønna i Ålesund: Budsjett på 20 millioner i 2021

Det store politiske apparatet i Ålesund er så dyrt at kommunedirektøren er bekymra. Det totale budsjettet for politikerlønn er 20 millioner kroner.

Dyrt: Den politiske modellen politikerne i Ålesund har valgt innebærer mange organer, mange folkevalgte og en høg grad av frikjøp.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

I januar kutta politikerne i Ålesund sine egne lønninger med 8 prosent. Det skulle gi en innsparing på 1,46 millioner kroner i 2021. Effekten ble kortvarig: