Forurensing i Spjelkavik:

Rydder vekk blyforurensing i Spjelkavik

Skyhøye nivå bly i bakken i Mittetparken gjør at massene karakteriseres som "farlig avfall" og må fjernes og sendes til deponi i Trondheim.

Bly: Det er funnet svært forurensa masser i Mittetparken. Fra venstre: Marius Moe og Grete Rasmussen (begge Multuconsult), Pål Pettersen hos Svinø Entreprenør, og Andreas Bigton i Spjelkavikruten Eiendom.  Foto: Mona Skjong

Nyheter

– Det er veldig mye dårlige masser i Spjelkavik, sier Einar Løkken, avdelingsingeniør i Ålesund kommune. Dette forsinker og fordyrer kommunens omlegging av ledningsnettet i Spjelkavik, bekrefter han. Og det er ikke første gangen de støter på overraskelser i grunnen.