Ålesund brannvesen:

Rapport om arbeidsmiljøet: Høyt konfliktnivå og redusert tillit til ledelsen

Ansatte i brannvesenet slo i vinter alarm om et dårligere arbeidsmiljø og manglende tillit til ledelsen. Nå skal en arbeidsgruppe følge opp resultatet av en arbeidsmiljøundersøkelse.

Brannsjef: – Dette er et viktig, internt og pågående arbeid som jeg ikke finner det riktig å kommentere per nå, sier brannsjef Geir Thorsen i Ålesund brannvesen KF.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Brannsjefen sitter i arbeidsgruppen som skal følge opp rapporten videre – og legge fram tiltak for styret.