Ålesunder har kjøpt MS «Huldra»

Den siste måneden har passasjerbåten MS «Huldra» ligget til kai i Ålesund.

Kaptein Reite: Per-Chritian B. Reite arbeider til daglig som kaptein på ferje, og har jobbet med turistnæringen i hele sin yrkesaktive karriere.   Foto: Severine Jarnes

Nyheter

Trass en lang og tro tjenestetid som passasjerbåt mellom Oslo og Nesodden i 47 år, har den nye kjøperen andre planer for fremtiden til «Huldra».