Hotel Waterfront kan bli utvida

Vurderer å utvide hotellet til Nedre Strandgate 29 og 31.
Nyheter

Hotel Waterfront i Ålesund blir kanskje større. Eieren av bygningene, Wenaas Eftf, ønsker i alle fall å utrede mulighetene for hotellrom i tilstøtende kontorbygg som de eier langs sjøen.