Virksomhet for vann og avløp forklarer:

Derfor kan vannbehandlingsanlegget bli 250 millioner kroner dyrere

I flere år har det vært anslått en ramme på 352 millioner kroner for vannbehandlingsanlegget ved Brusdalsvatnet. Få dager etter at budsjett og økonomiplanen var oppe i formannskapet, kom det nye estimatet.

Må ha alternativ løsning: – I Oslo varslet Mattilsynet at kommunen ville få en million i bot per dag dersom de ikke fattet nødvendig investeringsvedtak og reguleringsplanvedtak. Om vi får like strenge bøter basert på folketall, kan det fort komme på rundt 100.000 kroner dagen, sier Arve Olav Bang, virksomhetsleder for vann og avløp i Ålesund kommune.  Foto: Lene Flataker

Nyheter

352 millioner kroner var et grovt estimat basert på tre tidligere utarbeida forprosjekt. Det er dette tallet som kommunen har valgt å operere med fram til nye kostnadsberegninger foreligger. Brusdalsvegen 208 var i sin tid estimert til 380 millioner kroner. Og med usikkerhetsavsetning, til sammen 437 millioner.