Så mange flyktninger kan Ålesund kommune få i 2022

Av om lag 5.500 flyktninger, har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet bedt Ålesund kommune om å bosette 76 flyktninger neste år.

Fordeling: Kunnskapsdepartementet sine kriterier som legger føringer for hvordan det nasjonale bosettingsbehovet skal fordeles mellom kommunene, samt innspill fra fylkeskommunene og Kommunesektorens organisasjon, gir utgangspunktet for hvor mange flyktninger kommunene i Norge skal bosette.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Nye prognoser viser at det er nødvendig å bosette om lag 5.500 flyktninger i Norge i 2022. Dette inkluderer 141 enslige mindreårige, hvor 30 er under 15 år.