Sjukehjemsplasser legges ned

Borgundheimen og Sanitetshjemmet blir lagt ned, men det blir ikke innført frivillig kollekt for å spe på kommuneøkonomien.

Votering: Kirsti Dale (Sp) og Malena Strømmen Malakzadeh (Rødt) stemte for Frps budsjettforslag som ikke fikk flertall.   Foto: Lene Flataker.

Nyheter

Det med kollekten var et av de mer kuriøse forslagene i torsdagens maratondebatt om budsjett og økonomiplan for Ålesund kommune. Det var Helge Åkernes (KrF) som så for seg at en slik skjerv fra kommunens innbyggere ville få millionene til å trille inn i kommunekassa.