Ber om skisse for ny skole til april

Fylkestinget vil ha videregående skole på Sørsida

Et nesten enstemmig fylkesting ber om at det blir etablert en videregående skole på Sørsida i Ålesund. Saken skal opp på ny i fylkestinget i april neste år.

Lettet: Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal er lettet over vedtaket om ny Sørsida skole. Hun ble erklært inhabil og måtte følge debatten fra bakerste benk  Foto: Geir Strand

Nyheter

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal var lettet etter at vedtaket var gjort.