Søndagstur i solskinn ble opprydningsjobb for liten og stor

Har funnet mye sprengtråd også i Olsvika

Etter en tur i fjøra i Olsvika sammen med minstemann, fant og plukket de opp flere hundre plasttåder langs den 50 meter lange stranda.

Forsøpling: Noe av fangsten fra den lille stranda i Olsvika. Mye av sprengtrådene er rosa. 209 tråder ble telt etter en kort tur. Her er også isopor og anna plast.   Foto: Privat

Her kan vi ikke skylde på havstrømmer med søppel som kommer langveis fra. Dette er lokalt søppel

Therese Giskeødegård Osvik
Nyheter

Det er ikke bare strendene og fuglefredningsområdene på Lepsøya som fylles med sprengtråd i plast.