Kritiske til sentrumsbygg

Historielaget i Ålesund bruker ord som «ødeleggende» og «bløff» om planlagte nybygg i sentrum.

STENGER Dette bygget vil stenge gateløpet i Vervgata, mener historielaget, som heller ikke er begeistret for det flate taket.  Foto: Illustrasjon: Slyngstad Aamlid Arkitekter

Fasaden er stiv og livløs– Fasaden er stiv og livløs

Aalesund historielag
Ålesund og omland

Aalesund Historielag har uttalt seg om nybyggene på Grimmerhaugen og i Sundgata. Og i begge tilfellene har laget flere innvendinger.

Gateløp

I Sundgata er det først og fremst stenging av gateløp som er historielagets viktigste innvending.

På tomta vest for Medi 3-bygget skal det komme et parkeringshus med kontor på toppen, og i uttalelsen skriver historielaget at bygget vil tette igjen gateløpet i Vervgata.

– Å opprettholde gateløpene i Ålesund er grunnleggende for å beholde byens historiske særpreg, skriver historielaget og fortsetter:

– Etter gammel tradisjon skal alle gater i byen som går i retning nord-sør ende eller starte i sjøen.

Det planlagte flate taket faller heller ikke i smak.

– De skrå skifertakene er karakteristiske for byen, og det planlagte huset ligger meget godt synlig til i utsikten fra Aksla. En rekke bygninger med flate tak har blitt tillatt i Ålesund de siste 20–30 åra. Bit for bit utpines på denne måten det kulturhistoriske bygningsmiljøet.

Bløff

Også på Grimmerhaugen er historielaget misfornøyd med taket.

GRIMMERHAUGEN For høyt og stiv og livløs fasade, er dommen over det planlagte bygget på Grimmerhaugen.   Foto: Illustrasjon: Rambøll

– Fra gateplan ser huset ut til å ha et komplett skråtak. Betraktes imidlertid bygningen fra Fjellstua, så avsløres bløffen i et stort flatt tak som er direkte ødeleggende for det tradisjonsrike bygningspreget i Ålesund, hevder historielaget.

Heller ikke husfasaden imponerer laget.

– Den er stiv og livløs, og man har ikke evnet å ta i bruk de hundrevis av elegante og høyt aktede linjeføringene fra gjenreisningsbebyggelsen som ville ha framhevet et karakteristisk ålesundsk stiluttrykk, skriver de i uttalelsen som er stilet til plan- og bygningsavdelingen.

De mener også at huset er for høyt, og at det stenger igjen siktlinjer og luftrom.

– Museumshaugen er i ferd med å pakkes helt inn. Bygningshøydene i Keiser Wilhelms gate og Waaganbygget i Korsegata tetter allerede igjen haugen mot sør og vest, hevder Aalesund Historielag.