Ålesund sjukehus:

Ønsker ti nye år med helikopter

Helse Møre og Romsdal har søkt om fornying av konsesjonen for helikopterplassen ved Ålesund sjukehus.
Ålesund og omland

Konsesjonen fra 2005 må fornyes, og Luftfartstilsynet har sendt saka ut på høring. Vanligvis blir konsesjon gitt for ti år av gangen. Inntil videre er konsesjonen automatisk forlenget inntil søknaden er ferdig behandlet.

Vanskelig å lette i kraftig vind: Nærmest umulig for pasienter fra Søre å reise til Ålesund

Helikopterplassen brukes hovedsakelig av ambulansehelikopter, og noen ganger av større redningshelikopter. Trafikken ligger i underkant av 1.000 såkalte flybevegelser per år - det vil si avgang eller landing med luftfartøy. 1.000 bevegelser er maksimal ramme for trafikkomfang, før konsesjonen eventuelt må endres.

I konsesjonen fra 2005 het det at støyreduserende tiltak skulle gjennomføres. De pålagte tiltakene er gjennomført og Luftfartstilsynet ser ikke behov for en ny støykartlegging.


Helikopter som før i Ålesund

– Det blir ingen forandring på helikopterbasen i Ålesund.