Smal veg

Midlertidig - i over 40 år

– Trafikkforholda på og rundt den kommunale vegen gjennom Korsvika og ut mot snuplassen på Sævollen har ikke vært tilfredsstillende siden den massive utbygginga av boligområdene på Hessa tidlig på 70-tallet.

Oversvømt Det som er meint som fortau et kort stykke er ofte fylt av en stor vanndam. Grunneiere på Hessa vil nå ha endring.  Foto: Privat

Ålesund og omland

Det skriver grunneiere i Korsvika på Hessa i et brev til Ålesund kommune.

De ønsker at kommunen prioriterer oppgradering og omlegging av vegen - når det gjelder det sistnevnte til den regulerte traséen det påpekes har vært klar i ei årrekke.

– Vegen var fylkesveg tidligere, og alt i forkant av bygginga av Bravo Matsenter i 1973 var det et krav fra fylket at vegen skulle legges om til regulert trasé. Etter forhandlinger ble det likevel gitt klarsignal til at vegen sør for butikken kunne benyttes midlertidig, sier en av grunneierne, Jarle Malvin Hessen.

Smalt Vegen gjennom Korsvika er smal og mangler fortau. Nå ber grunneiere kommunen prioritere omlegging og oppgradering av vegen.  Foto: Line Helgesen

Nøyaktig det samme skjedde da det på slutten av 80-tallet ble gitt bruksendring fra butikk til barnehage. Også da var kravet omlegging av vegen, før en endte ut med ny midlertidig tillatelse.

Det er spesielt kombinasjonen smal veg, manglende fortau og mye trafikk som bekymrer grunneierne.

– Vi er redd for at noen av de mange som ferdes langs vegen skal bli skadd, sier Hessen.

I brevet vises det også til at manglende drenering gjør at overflatevann stadig flyter langs vegene og utover markene.


Steinras ved skoleveg bekymrer

Fredag morgen ble det oppdaga et steinras i Hessaskaret. For mange barn er dette skolevegen til Hessa skole.