Vil ha russen bort fra Tueneset

Hessa, Skarbøvik og Aspøy bydelsutvalg vil ha russefeiringen et annet sted enn på Tueneset.

Slik så det ut på Tueneset etter et russearangement i år.  Foto: Nils Harald Ånstad

Ålesund og omland

Det skriver bydelsutvalget i et brev til Ålesund kommune.

«Det er urimelig at Atlanterhavsparken år etter år påføres ulemper på grunn av russefeiring. Bydelsutvalget oppfordrer derfor Ålesund kommune og politiet i samarbeid med russen til å planlegge russefeiringen 2017 andre steder enn Tueneset», heter det i brevet.

Rydder ikke


Tueneset:

- I år ser det virkelig ille ut

Avdelingsingeniør Steven Bendal i Ålesund kommune må sette inn egne folk for å rydde etter russen.

Grunnen til at bydelsutvalget vil ha russen vekk fra Tueneset er manglende rydding etter arrangementer i russetiden. Daglig leder ved Atlanterhavsparken, Tor Erik Standal, støtter bydelsutvalgets forslag.

- Jeg har ingenting imot russefeiringen, men jeg har noe imot at de ikke rydder etter seg. Gang etter gang er vi i den situasjonen at russen ikke rydder opp etter seg til tross for avtaler. Jeg håper nå at Atlanterhavsparken, Ålesund kommune og politiet kan sette seg ned og diskutere saken og forhåpentligvis komme til en bedre løsning, sier han til smp.no.

Store ressurser på opprydning

Standal forteller at Atlanterhavsparken har brukt store ressurser på å rydde opp etter russen.

Daglig leder ved Atlanterhavsparken, Tor Erik Standal. 

- Avtalen har vært at det skal være ryddig klokka ni om morgenen dagen etter et arrangement, men når dette ikke skjer må vi trå til selv. Det koster oss krefter, tid og penger. Standal forteller at Atlanterhavsparken selv har gått til innkjøp av kostemaskin for å klare å rydde opp knust glass før turister, skoleklasser og andre besøkende kommer om morgenen.

I 2011 vedtok Ålesund kommune å flytte arrangmentet fra Tueneset til Aksla, men kommunen gikk siden tilbake på dette. Siden har Standal opplevd at russen har brutt ryddeavtalene år etter år.

- Det er synd for alle parter når ikke avtalene overholdes. Det var ikke kjekt med russefeiring på Tueneset i år, og det har det ikke vært på mange år, sier han.

Husker du denne helgapraten? Les igjen: Fra mediestorm til reiselivspris (krever abonnement)

Samarbeid med idrettsanlegg

Politikerne i bydelsutvalget foreslår i brevet at et alternativ kan være å inngå avtale med et idrettsanlegg for leie av område med vakter og adgang til toalett.

«Slike anlegg finnes både i Ålesund kommune og nabokommuner. Russen kommer fra flere kommuner, og vi ser det som naturlig at kommunene samarbeider i en slik sak», heter det i brevet.

Flere Ålesund-nyheter? Sjekk vår nye byside