Krav til støv-syndere i Olsvika

Både Ålesund kommunes eget gjenvinningsanlegg i Bingsa og nabobedriften Norsk Gjenvinning AS må iverksette tiltak for å begrense svevestøv.

Forurensing: Bingsa Gjenvinning og Norsk Gjenvinning AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er avdekket. Etter naboklager må virksomhetene iverksette tiltak for å hindre miljøforurensning. 

Ålesund og omland

I juni skrev Sunnmørsposten om et nymalt hus i Olsvika som ble tilgrisa av svevestøv. Ålesund kommune nektet å påta seg skyld, og mente støvet kunne komme fra andre bedrifter enn gjenvinningsanlegget i Bingsa.